nameLevelSlotType
660
Req.100
Chest Mail
660
Req.100
Waist Mail
660
Req.100
Shoulder Mail
660
Req.100
Leg Mail
660
Req.100
Head Mail
660
Req.100
Hand Mail
660
Req.100
Chest Mail
660
Req.100
Shoulder Mail
660
Req.100
Leg Mail
660
Req.100
Head Mail
660
Req.100
Hand Mail
660
Req.100
Chest Mail
660
Req.100
Feet Mail
660
Req.100
Feet Mail
660
Req.100
Waist Mail
660
Req.100
Shoulder Leather
660
Req.100
Leg Leather
660
Req.100
Head Leather
660
Req.100
Hand Leather
660
Req.100
Chest Leather
660
Req.100
Feet Leather
660
Req.100
Waist Leather
660
Req.100
Shoulder Cloth
660
Req.100
Chest Cloth
660
Req.100
Leg Cloth
660
Req.100
Head Cloth
660
Req.100
Hand Cloth
660
Req.100
Shoulder Cloth
660
Req.100
Chest Cloth
660
Req.100
Leg Cloth
660
Req.100
Head Cloth
660
Req.100
Hand Cloth
660
Req.100
Two-Hand Polearm
660
Req.100
Feet Plate
660
Req.100
Feet Plate
660
Req.100
Waist Plate
660
Req.100
Waist Plate
660
Req.100
Shoulder Plate
660
Req.100
Leg Plate
660
Req.100
Head Plate