nameLevelSlotType
672
Req.99
Shield Shield
672
Req.99
One-hand Mace
672
Req.99
One-hand Mace
672
Req.99
One-hand Dagger
672
Req.99
One-hand Dagger
672
Req.99
One-hand Sword
672
Req.99
One-hand Sword
672
Req.99
Two-Hand Axe
672
Req.99
Two-Hand Axe
672
Req.99
Wrist Plate
672
Req.99
Waist Plate
672
Req.99
Shoulder Plate
672
Req.99
Leg Plate
672
Req.99
Head Plate
672
Req.99
Hand Plate
672
Req.99
Feet Plate
672
Req.99
Chest Plate
672
Req.99
Wrist Plate
672
Req.99
Waist Plate
672
Req.99
Shoulder Plate
672
Req.99
Leg Plate
672
Req.99
Head Plate
672
Req.99
Hand Plate
672
Req.99
Feet Plate
672
Req.99
Chest Plate
672
Req.99
Wrist Plate
672
Req.99
Waist Plate
672
Req.99
Shoulder Plate
672
Req.99
Leg Plate
672
Req.99
Head Plate
672
Req.99
Hand Plate
672
Req.99
Feet Plate
672
Req.99
Chest Plate
672
Req.99
Wrist Plate
672
Req.99
Waist Plate
672
Req.99
Shoulder Plate
672
Req.99
Leg Plate
672
Req.99
Head Plate
672
Req.99
Hand Plate
672
Req.99
Feet Plate