nameLevelSlotType
675
Req.100
Wrist Plate
675
Req.100
Chest Plate
675
Req.100
Head Mail
675
Req.100
Chest Cloth
675
Req.100
Hand Mail
675
Req.100
Chest Leather
675
Req.100
Feet Cloth
675
Req.100
Head Plate
675
Req.100
Hand Plate
675
Req.100
Waist Leather
675
Req.100
Feet Leather
675
Req.100
Waist Plate
675
Req.100
Wrist Mail
675
Req.100
Leg Mail
675
Req.100
Shoulder Leather
675
Req.100
Waist Cloth
675
Req.100
Leg Cloth
675
Req.100
Shoulder Plate
675
Req.100
Shoulder Mail
675
Req.100
Wrist Plate
675
Req.100
Hand Leather
675
Req.100
Shoulder Cloth
675
Req.100
Shoulder Plate
675
Req.100
Feet Plate
675
Req.100
Shoulder Mail
675
Req.100
Waist Leather
675
Req.100
Shoulder Leather
675
Req.100
Head Plate
675
Req.100
Hand Plate
675
Req.100
Head Mail
675
Req.100
Feet Mail
675
Req.100
Hand Leather
675
Req.100
Head Cloth
675
Req.100
Waist Mail
675
Req.100
Leg Plate
675
Req.100
Leg Mail
675
Req.100
Wrist Leather
675
Req.100
Wrist Cloth
675
Req.100
Chest Cloth
672
Req.99
Shield Shield