nameLevelSlotType
680
Req.100
Shield Shield
680
Req.100
Finger Miscellaneous
680
Req.100
Finger Miscellaneous
680
Req.100
Finger Miscellaneous
680
Req.100
Neck Miscellaneous
680
Req.100
Neck Miscellaneous
680
Req.100
Back Cloth
680
Req.100
Back Cloth
680
Req.100
Two-Hand Sword
680
Req.100
Two-Hand Mace
680
Req.100
Two-Hand Axe
680
Req.100
One-hand Sword
680
Req.100
One-hand Mace
680
Req.100
One-hand Fist Weapon
680
Req.100
One-hand Axe
680
Req.100
Shoulder Mail
680
Req.100
Leg Mail
680
Req.100
Head Mail
680
Req.100
Hand Mail
680
Req.100
Chest Mail
680
Req.100
Shoulder Leather
680
Req.100
Leg Leather
680
Req.100
Head Leather
680
Req.100
Hand Leather
680
Req.100
Chest Leather
680
Req.100
Shoulder Cloth
680
Req.100
Chest Cloth
680
Req.100
Leg Cloth
680
Req.100
Head Cloth
680
Req.100
Hand Cloth
680
Req.100
Shoulder Plate
680
Req.100
Leg Plate
680
Req.100
Head Plate
680
Req.100
Hand Plate
680
Req.100
Chest Plate
680
Req.100
Wrist Plate
680
Req.100
Wrist Plate
680
Req.100
Feet Plate
680
Req.100
Feet Plate
680
Req.100
Waist Plate