nameLevelSlotType
550
Req.90
Hand Mail
550
Req.90
Chest Mail
550
Req.90
Wrist Mail
550
Req.90
Wrist Mail
550
Req.90
Feet Mail
550
Req.90
Feet Mail
550
Req.90
Waist Mail
550
Req.90
Waist Mail
550
Req.90
Trinket Miscellaneous
550
Req.90
Trinket Miscellaneous
550
Req.90
Trinket Miscellaneous
550
Req.90
Two-Hand Staff
550
Req.90
Shield Shield
550
Req.90
One-hand Mace
550
Req.90
Ranged Gun
550
Req.90
Shoulder Leather
550
Req.90
Chest Leather
550
Req.90
Leg Leather
550
Req.90
Head Leather
550
Req.90
Hand Leather
550
Req.90
Wrist Leather
550
Req.90
Feet Leather
550
Req.90
Waist Leather
550
Req.90
Shoulder Leather
550
Req.90
Chest Leather
550
Req.90
Leg Leather
550
Req.90
Head Leather
550
Req.90
Hand Leather
550
Req.90
Wrist Leather
550
Req.90
Feet Leather
550
Req.90
Waist Leather
550
Req.90
Shoulder Leather
550
Req.90
Chest Leather
550
Req.90
Leg Leather
550
Req.90
Head Leather
550
Req.90
Hand Leather
550
Req.90
Shoulder Plate
550
Req.90
Leg Plate
550
Req.90
Head Plate
550
Req.90
Hand Plate