nameLevelSlotType
550
Req.90
Hand Mail
550
Req.90
Chest Mail
550
Req.90
Waist Mail
550
Req.90
Shoulder Mail
550
Req.90
Leg Mail
550
Req.90
Head Mail
550
Req.90
Hand Mail
550
Req.90
Chest Mail
550
Req.90
Shoulder Mail
550
Req.90
Leg Mail
550
Req.90
Head Mail
550
Req.90
Hand Mail
550
Req.90
Chest Mail
550
Req.90
Wrist Mail
550
Req.90
Wrist Mail
550
Req.90
Feet Mail
550
Req.90
Feet Mail
550
Req.90
Waist Mail
550
Req.90
Shoulder Leather
550
Req.90
Leg Leather
550
Req.90
Head Leather
550
Req.90
Hand Leather
550
Req.90
Chest Leather
550
Req.90
Wrist Leather
550
Req.90
Feet Leather
550
Req.90
Waist Leather
550
Req.90
Shoulder Cloth
550
Req.90
Chest Cloth
550
Req.90
Leg Cloth
550
Req.90
Head Cloth
550
Req.90
Hand Cloth
550
Req.90
Shoulder Cloth
550
Req.90
Chest Cloth
550
Req.90
Leg Cloth
550
Req.90
Head Cloth
550
Req.90
Hand Cloth
550
Req.90
Two-Hand Polearm
550
Req.90
Wrist Plate
550
Req.90
Wrist Plate
550
Req.90
Feet Plate