nameLevelSlotType
572
Req.90
One-hand Dagger
572
Req.90
Feet Plate
572
Req.90
Waist Plate
572
Req.90
Wrist Mail
572
Req.90
Waist Mail
572
Req.90
Leg Leather
572
Req.90
Hand Leather
572
Req.90
Ranged Wand
572
Req.90
Neck Miscellaneous
572
Req.90
Chest Cloth
572
Req.90
Wrist Cloth
572
Req.90
Shield Shield
572
Req.90
Finger Miscellaneous
572
Req.90
Feet Plate
572
Req.90
Waist Plate
572
Req.90
Head Plate
572
Req.90
Chest Mail
572
Req.90
Waist Mail
572
Req.90
Wrist Leather
572
Req.90
Feet Leather
572
Req.90
One-hand Sword
572
Req.90
Trinket Miscellaneous
572
Req.90
Chest Plate
572
Req.90
Chest Mail
572
Req.90
Wrist Leather
572
Req.90
Feet Leather
572
Req.90
Shield Shield
572
Req.90
Finger Miscellaneous
572
Req.90
Back Cloth
572
Req.90
Trinket Miscellaneous
572
Req.90
Chest Cloth
572
Req.90
Head Cloth
572
Req.90
Waist Cloth
572
Req.90
Trinket Miscellaneous
572
Req.90
One-hand Axe
572
Req.90
Neck Miscellaneous
572
Req.90
Leg Plate
572
Req.90
Wrist Plate
572
Req.90
Feet Plate
572
Req.90
Wrist Mail