nameLevelSlotType
620
Req.90
Shield Shield
620
Req.90
Off Hand Miscellaneous
620
Req.90
Shield Shield
620
Req.90
Two-Hand Staff
620
Req.90
Two-Hand Axe
620
Req.90
One-hand Axe
620
Req.90
Two-Hand Polearm
620
Req.90
One-hand Mace
620
Req.90
One-hand Sword
620
Req.90
One-hand Dagger
620
Req.90
Bow Bow
616
Req.98
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.95
Trinket Miscellaneous
615
Req.0
One-hand Mace
615
Req.0
Two-Hand Staff
615
Req.0
Two-Hand Polearm
615
Req.0
One-hand Mace
615
Req.0
One-hand Dagger
615
Req.0
Bow Bow
615
Req.0
Two-Hand Axe
615
Req.0
One-hand Axe
615
Req.1
Miscellaneous
615
Req.1
Other
615
Req.1
Miscellaneous
615
Req.100
Trinket Miscellaneous
615
Req.100
Trinket Miscellaneous
615
Req.100
Trinket Miscellaneous
615
Req.100
Trinket Miscellaneous
615
Req.100
Trinket Miscellaneous
615
Req.100
Back Cloth
615
Req.100
Back Cloth
615
Req.100
Back Cloth
615
Req.100
Back Cloth
615
Req.100
Back Cloth
615
Req.100
Neck Miscellaneous